• בבית הדין דיינים דוברי עברית, יידיש, אנגלית וצרפתית •