הרב הגאון רבי מרדכי אייכלר
אב"ד


התמנה לדיין ב"בית הדין ירושלים" בשנת תשס"ד

מכהן כאב"ד בבית הדין ירושלים מאז תשפ"א

- הרכב ממונות בימי ראשון פעם בשבועיים

- הרכב גיטין בימי שלישי פעם בשבועיים

———

  • בעבר רבה של חזון יחזקאל ועמנואל; אב"ד לממונות בשומרון
  • משמש כיום בבדצ "קהל מחזיקי הדת" בּלז

לחזרה לצוות בית הדין