הרב הגאון רבי דוד יהושע קניג
דיין

חבר ב"בית הדין ירושלים" מאז תשס"ז

- אחראי "גיטין הלכתיים" וחליצה בבית דין ירושלים החל משנת תשפ"א

———

  • מחבר "בית אחיו" על הספר "סדר חליצה"
  • רב בית הכנסת "חניכי הישיבות" - הגבעה הצרפתית ירושלים
  • ראש בית ההוראה "הליכות ירושלים"

לחזרה לצוות בית הדין