הרב הגאון רבי מרדכי א. הייזלר
דיין

חבר ב"בית הדין ירושלים" מאז תשס"ג

במקביל משמש כדיין ובורר בתיקים פרטיים

———

  • ממח"ס "מסחר כהלכה" על אונאה ומקח טעות, ו"פני אריה" על ערב וקנינים
  • רב קהילת "היכל שמואל" קרית הרצוג ב"ב

לחזרה לצוות בית הדין