הרב הגאון רבי יהושע וייס
אב"ד


התמנה לדיין ב"בית הדין ירושלים" בשנת תש"ס

מכהן כאב"ד בבית הדין ירושלים מאז תשפ"א

- הרכב ממונות בימי שלישי פעם בשבועיים

———

  • מעורכי "רמב"ם פרנקל"
  • בעבר ר"מ בישיבת "בית מאיר", ומראשי ישיבת "ברכי יוסף"

לחזרה לצוות בית הדין