"בית דין ירושלים"
נוסד - תשל"ח ע"י הגרב"י לוין זצ"ל
המשך מורשת
מו"ר ראב"ד הרב אברהם דב לוין זצ"ל
⁘ ⁘ ⁘
בית הדין הראשון המיוחד לדיני ממונות
הוכר ע"י הפוסק הגדול בדור - הרב אלישיב זצ"ל כבית דין קבוע שבירושלים
⁘ ⁘ ⁘
בבית הדין מתקיימים דיונים בעיקר בנושאים הבאים
ביה"ד מקיים דיונים מחו"ל באמצעות ZOOM
⁘ ⁘ ⁘
בימים אלו עבר בת הדין למשכנו החדש ברחוב חכם שמואל ברוכים 9, ירושלים
(לשעבר רח' חיי אדם 28 - מאה שערים)