הרב הגאון רבי יהושע הלוי לוין
ראב"ד

מנהל בית הדין מאז תש"ס

התמנה לדיין ממלא-מקום ב"בית דין ירושלים" בשנת תשס"ח

מכהן כראב"ד בית הדין ירושלים מאז תשפ"א

- הרכב ממונות בימי חמישי אחה"צ מדי שבוע

- אחראי "רישום נישואין הלכתי" ו"בירורי יוחסין" בבית דין ירושלים משנת תשפ"א

———


לחזרה לצוות בית הדין