מידע כללי אודות דין תורה כהלכה בכלל, ועל הדיונים ב "בית דין ירושלים" בפרט