הרב הגאון רבי חיים דומב
אב"ד

התמנה לדיין ב"בית הדין ירושלים" בשנת תש"ס

מכהן כאב"ד בבית הדין ירושלים מאז תשפ"א

- הרכב ממונות בימי שלישי פעם בשבועיים

———

  • עורך ה"משך חכמה" עם 'יד לחכמה'
  • רב קהילת חניכי הישיבות הגבעה הדרומית, קריית ספר
  • משמש כחבר בד"צ קריית ספר במודיעין עילית

לחזרה לצוות בית הדין