הרב הגאון רבי טוביה גולדשמיד
דיין

חבר ב"בית הדין ירושלים" מאז תשס"ז

———

  • ראש חבורה בישיבת מיר

לחזרה לצוות בית הדין