הרב הגאון רבי שמשון גרוסמן
דיין

חבר ב"בית הדין ירושלים" מאז תשס"ח

———

  • ראש כולל "נייטרא" להוראה בירושלים 
  • מכהן כיו"ר מכון "תפארת התורה"

לחזרה לצוות בית הדין