סדרת הספרים "פסקי דין" מ"בית דין ירושלים"

בשנת תשנ"א הוחל בהוצאת הספרים "פסקי דין ירושלים" בדיני ממונות ובבירורי יהדות ויוחסין בספרים אלו נדפסו נימוקי פסקי הדין שניתנו – עובר לפסיקתם וכן שולבו ביניהם כל פסקי הדין המנומקים מהארכיון מאז הקמת ביה"ד.

סדרת הספרים רכשה את מקומה בארון הספרים הייחודי לדיינים בכל העולם ובין לומדי מקצועות ההלכה "חושן המשפט" ו"אבן העזר"

בספרים הובאו פסיקות עדכניות ואקטואליות על אדני הישן והמשומר בכל התחומים החדשניים שעדיין לא עובדו ונפסקו בספרות ההלכה וכאן נמצא להם התקדים הראשוני כאשר הוא מבוסס על נימוקים מפורטים השאובים מעומק מעיינות התורה


להלן שמות הרבנים חברי בית הדין שהשתתפו בנידונים שנדפסו בחמש עשרה כרכי "פסקי דין – ירושלים" ופירוט השנים שישבו על מדין במסגרת ביה"ד סך הכל כיובל שנים של אלפי תיקים ושלושה דורות של דיינים 


המופיעים מכרך א' והלאה:


הגאון רבי ברוך יצחק לוין זצ"ל – תשל"ז – תשמ"ט – מייסד ביה"ד 

הגאון רבי ישראל גרוסמן זצ"ל – תשל"ח תשמ"ג 

הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל – תשל"ח תשנ"א

הגאון רבי בצלאל ז'ולטי זצ"ל – תשל"ט – תשמ"א 

הגאון רבי אליהו קצנלבויגן זצ"ל – תשמ"ה – תשס"ט 

הגאון רבי חיים הרצברג זצ"ל – תשמ"ה – תשנ"ב 

הגאון רבי יצחק קוליץ זצ"ל – תשמ"ו – תש"ס 

הגאון רבי דוד עובדיה זצ"ל – תש"ן – תשנ"ה 

הגאון רבי אברהם דוב הלוי לוין זצ"ל – תש"נ – תשע"ט – יוזם ועורך סדרת ספרי פסקי-דין 

הגאון רבי שמואל שפירא זצ"ל – תשנ"ה – תשס"א

הגאון רבי נפתלי הורביץ זצ"ל – תשנ"ח – תש"ס 

רבי אליהו שלזינגר 

רבי ברוך שרגא 

רבי שמואל ביבס 

רבי יעקב חיים סלומון 


המופיעים מכרך ז' והלאה: 


רבי יהושע וייס – תש"ס 

רבי שמואל חיים דומב – תש"ס 

רבי יעקב כהן – תשס"א – תשס"ג 

רבי יהושע מאיר רוזנטל – תשס"ג – תשס"ו 

רבי שמשון גרוסמן – תשס"ג – תשע"א  

רבי מרדכי הייזלר – תשס"ג 

רבי נחום אייזנשטיין – תשס"ד – תשע"א 

רבי שלמה זאב קרליבך – תשס"ד – תשס"ט 

רבי מרדכי אייכלר – תשס"ד 

רבי יעקב איזנבך - תשס"ז - תשס"ט

רבי שמואל יגר – תשס"ח – תשע"ח 

רבי דוד קניג – תשס"ח 

רבי זאב רייז – תשס"ח – תשע"ב 

רבי יהושע לוין – תשס"ח 

רבי יהודא דוב רוטנר – תשס"ח –  תשס"ט

רבי טוביה גולדשמיט – תשס"ט 

רבי נפתלי צבי מרמורשטיין – תש"ע – תשע"א 

רבי אברהם יפה שלזינגר – תשע"ה –  תשע"ה 

רבי ירמיה כהן – תשע"ה – תשע"ה

רבי אברהם יואל ציוני – תשע"ח
לצפייה בפסקי הלכה נבחרים מתוך הספר האחרון שיצא לאור כאן

להזמנת ספרים במהדורה מודפסת או דיגיטלית לחץ כאן

חזור אל "לקריאה נוספת"