סדר הדין ב"בית דין ירושלים"

לתועלת הפונים לדיני ממונות - הזכויות והחובות שיש לדעת לקראת הדיון בבית הדין.

קרא עוד