ייחודיות בית הדין לממונות "ירושלים"

המיוחד ב"בית הדין לממונות" מיסודו של הרב לוין זצ"ל, על פני בתי דין לממונות אחרים סוגי הדיונים והמקרים הנידונים בבית הדין ונתונים כלליים

קרא עוד

כתב בוררות

"שטר בוררות" מהו, ומה גדר החיוב לחתום עליו?

קרא עוד