ייחודיות בית הדין לממונות "ירושלים"
 • גישה מתחשבת ומקצועית לכל לקוח ע"י צוות המשרד וע"י הדיינים. 
 • זריזות. 
 • ישיבות קבועות שבועיות בלי חודשי פגרה, התמסרות מלאה למצות הדיון כתורה. 
 • הקשבה מלאה ע"י שלושת הדיינים בלי עיסוקים צדדיים באמצע. בלי נטילת שכר ע"י הדיינים, ואפילו לא "שכר בטלה" כפי שכתוב בחז"ל "מה אני בחינם אף אתם בחינם". 
 • הנסיון רב השנים, שהביא עמו ידע פרקטי והתמחות רב תחומית בעניני ממונות מגוונים. איסוף עקבי ומקוטלג של כל התקדימים המגוונים שכבר נידונו והוכרעו. 
 • גישה להכרעות על פי השו"ע ונושאי כליו, בכל נידון ושאלה. והימנעות מפסיקה על פי סברא והגיון ראשוני, לפני כל פסק דין נערכים השיקולים והמקורות בכתב ע"י הדיינים. בהכרזת פתיחת בית הדין, פורסמו שתי עקרונות שעליהם ייוחד ניהולו של בית דין "ירושלים":

 • בבית דין זה לא ינתן מענה לצד אחד בשאלה של ממונות בלי מעמד הצד השני, ואפילו שמיעה ללא מענה לא תהיה – לא טרום הדיון, ולא במהלכו. חלילה. כל פניה מצד מהמתדיינים לבית הדין, אפילו בנושא "טכני", תהיה רק אל המשרד בלבד, או בכתב שיהיה גלוי לצד השני.


 • בבית דין זה ייכתבו "נימוקי פסק הדין" בכל תיק. ובסעיף השגרתי ש"בשטר הבוררות" שבית הדין אינו חייב לנמק את פסקיו – נוספה שורה: למרות האמור, אם יבקש בעל דין לקבל את נימוקי פסק הדין, יתחשב בית הדין בבקשה.

מי מוזמן להשתמש בשירותי בית דין לממונות?

 • עובד, מרגיש מקופח? מורה קיבל מכתב פיטורין שלא לפי הכללים? אין היתר ללכת ל"בית דין לעבודה", וגם אין צורך. בבית הדין לממונות יקבלו העובד והמעביד מענה הלכתי ותורני, ולפי כל כללי חוק עובד ומעביד הנהוג במדינה. ובזמן קצר בהרבה. 
 • סכסוך שכנים? רעש לא סביר? בניה לא חוקית? נזק לרכוש משותף? ירידת ערך דירה? בבית הדין לממונות תקבלו מועד לדיון מיידי, ולפעמים גם אפשרות לצו מניעה זמני להקפאת המצב הקיים עד לדיון, לפי כללי צווי המניעה הנהוגים בבתי הדין מקדמת דנא. 
 • צ'קים חוזרים? לווה פשט רגל? חלוקת רכוש בין נושים? סידור חובות? תפיסת מטלטלין? בבית הדין לממונות ניסיון רב במציאת פתרונות על פי התורה והשו"ע, לכל מצב מורכב. חקירת יכולת, בירורי ריבית והיתר עיסקא, ועוד. יש להיזהר מאוד בפניה חלילה לערכאות בנושאי הלוואות ועיסקאות שונות, מפני איסורי ריבית החמורים מדאורייתא. 
 • גניבת פטנט? זכויות יוצרים? ירידה לאומנות חברו והשגת גבול? בבית הדין לממונות כבר נקבעו כללים כתובים ומורחבים בכל השאלות העכשוויות הללו, והינם מפורטים עלי ספרי "פסקי דין".  


להלן הזמנים הממוצעים בתיק ממוני (להוציא מקרים מורכבים):

 • פתיחת תיק ועד לדיון - כשבועיים. 
 • בין דיון לדיון- כשבוע. 
 • תום הדיון לפסק הדין - כשבועיים.

 

לחזרה למערכת הבקשות לחץ כאן


חזרה ל"לקריאה נוספת"