מידע כללי אודות דין תורה כהלכה בכלל, ועל הדיונים ב "בית דין ירושלים" בפרט

ייחודיות בית הדין לממונות "ירושלים"

המיוחד ב"בית הדין לממונות" מיסודו של הרב לוין זצ"ל, על פני בתי דין לממונות אחרים סוגי הדיונים והמקרים הנידונים בבית הדין ונתונים כלליים

קרא עוד