בקשה לבירור בנושאי גיור בדיקה מעמיקה על פי ההלכה


800 

📝


  • יש לצרף מסמכי זיהוי וגיור של מגיש הבקשה
  • תיאום תאריך יבוצע טלפונית מול מזכיר בית הדין


הליך הבירור מתבצע ע"י רבני "בית דין ירושלים" באופן קפדני ומחמיר ללא יוצאים מן הכלל.

ההכרעה עם תום הבירור, כמו גם האישורים שמונפקים, מהווים המילה האחרונה לעניין מגיש הבקשה. 

רבני בית הדין ידועים ומוכרים בקהילות רבות, בארץ ובעולם, כמדקדקים על קלה כבחמורה; בעלי ניסיון עשיר בתחום ומקובלים על דעת פוסק הדור מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל. 
לחזרה למערכת בקשות ותשלומים

 קרא עוד על בירורי יהדות בבית הדין