מידע כללי אודות דין תורה כהלכה בכלל, ועל הדיונים ב "בית דין ירושלים" בפרט

רישום נישואין הלכתי

בירור כשרות לנישואין טרום נישואין והנפקת אישור נישואין הלכתי על ידי "בית דין ירושלים"

קרא עוד

בירורי יהדות

הליך בירור יהדות מחמיר וקפדני על ידי רבני "בית דין ירושלים"

קרא עוד