בירורי יהדות

הידעת?

  • החוק קובע כי כל מי שנולד בחו"ל חייב לעבור הליך "בירור יהדות" בעת הרשמו לנישואין ברבנות. לצערנו הגדול מדינת ישראל אישרה לעליה ארצה בשלושים השנים האחרונות מאות אלפי גויים גמורים, ולא פחות מכמות זו של משפחות מעורבות שיש חלק מהם יהודים לפי ההלכה וחלק שלא. 
  • המצב העגום ביותר הינו של עולי מדינות "חבר העמים" לשעבר (ברית המועצות), עקב הניתוק מהדת כמה דורות, וכבר אין רבנים שיאשרו חברות בקהילה או בבית כנסת, אין מסמכים חשובים כמו "כתובה" מנישואי ההורים, וכדומה. ב"ה רושמי הנישואין ברבנות בשיתוף פעולה עם בתי הדין הרבניים עוסקים בחקר יחוסם של אותם עולים, ומאשרים לנישואין על פי חקירת מומחים וע"פ קריטריונים מסויימים שאין כאן המקום לפרטם. 
  • אולם, אותו חוק ונוהל של הרבנות, קובע גם כן, שאין צורך בשום חקירה או בירור של כל מי שנולד בארץ. הוי אומר: רוב אלו שמגיעים היום להרשם לנישואין מקרב יוצאי אותן מדינות, נולדו כבר בארץ, ועל אף סימן השאלה ההלכתי הגדול של בעיית הזיהוי והיחוס לפי ההלכה, כאשר הוריהם לא נרשמו לנישואין בארץ ובשל כך לא הובררה יהדותם בבית דין.  
  • מיותר להכביר במילים על הסכנה הגדולה לטהרת יחוסו של העם היהודי כתוצאה מהתבוללות זו והמשכה בדור הבא. ולהזכירכם, מאז נמחק סעיף הדת והלאום בתעודות הזהות, אין שום סימן מיהו יהודי ומיהו רק "ישראלי".

הידעת? 

  • גם בחו"ל במקומות נידחים ביותר שמרו על נישואין על פי ההלכה, והתרחקו ממשפחות של אנשים בודדים מקצה השוליים שחיללו את קדושתם ונשאו נשים נכריות, והולידו ילדים גוים. וכן ממשפחות של אנשים בודדים שנשאו "אשת איש" ללא גט, או אח של נפטר שהתחתן עם גיסתו אשת המנוח, כשכבר היו לה ילדים מבעלה הראשון, האסורים זה על זו באיסור חמור, וילדיהם ממזרים. 
  • היו אלו משפחות בודדות הידועות במקום מגוריהן בארץ מוצאן, שכולם ידעו להתרחק מנישואין עמן. 
  • הם עלו ארצה עם גלי העליה, והתערו והתערבו בינינו. שכיניהם לשעבר יודעים שהם היו מוחזקים לפסולים, אבל אין שום יעד ברבנות, מאגר כלשהו או רב ממונה, שיכיל רשימה מסודרת ויגן על כלל ישראל הכשרים לבל יתחתנו עמהם וירבו את צאצאי הפסולים.

חזרה ל"לקריאה נוספת"