עריכת שטר פרוזבול ומסירתו


20 

צרף כאן צילום של שטר הפרוזבול המלא: *

📝


עריכת שטר פרוזבול ע"י "בית דין ירושלים" כהלכה

בחר את שטר הפרוזבול המתאים עבורך כלדהלן:הורד את שטר הפרוזבול המתאים 👇 

מלא אותו ושלח למשרד בית הדין כאן בסיום התשלום

נוסח א.pdf

נוסח ב.pdfהדרכה מעשית לאחר תחימת השטר: