בקשה להדפסת עותק תיק ישן


300 

מספר התיק המבוקש : *
צרף צילום ת.ז. של צד א' בתיק: *
צרף צילום ת.ז. של צד ב' בתיק: *

📝


התשלום הינו עבור פתיחת בקשה בלבד. 

בנוסף לתשלום זה תחוייבו באגרת הדפסה בעת מסירת העותקים במשרד בית הדין 

  • עבור כל עמוד מהתיק תשלום ע"ס 0.5₪.


חשוב! עותק תיק יישלח אך ורק לנוגעים בתיק

חובה לצרף תז של בעל הדין בתיק (במקרה של בקשה על ידי בא כוח בעל הדין יש לצרף ת"ז של המגיש ושל המבקש כולל יפוי כוח חתום בכתב ידו של בעל הדין בתיק)

בית הדין אמון על שמירת פרטיות וסודיות כלל באי בית הדין ללא תוקף התיישנות משום סוג