מידע כללי אודות דין תורה כהלכה בכלל, ועל הדיונים ב "בית דין ירושלים" בפרט

כתב בוררות

"שטר בוררות" מהו, ומה גדר החיוב לחתום עליו?

קרא עוד